Mee koostis DNA analüüsi järgi

Tervisetehnoloogiate Arenduskeskuse projekti „DNA-põhise meetodi arendus mee koostise ja päritolu tuvastamiseks“ (Mee DNA analüüs) raames määrati Langebrauni mesiaia mee koostises 150 taime.

Projekti kirjelduses on kirjas "Projekti põhieesmärgiks on töötada välja uudsed DNA sekveneerimise põhised meetodid mee koostise ja päritolu määramiseks. Loodava uue meetodiga on võimalik tuvastada, millistelt taimedelt mesi pärineb, missuguste teiste organismide (nt putukate) DNA jälgi mesi sisaldab, milline on mee geograafiline päritolu ja kas tegemist on siirupi baasil toodetud või ehtsa mesilaste poolt toodetud meega. Samuti analüüsitakse projekti käigus Eesti turul müüdavate mete koostist, päritolu ja ehtsust."

Projekti toetas PRIA läbi Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetme 16.2 "Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus".

mee DNA tulemus